Göz Sulanması

Göz sulanması nedir?

Göz Sulanması; Gözyaşının başlıca görevi göz yüzeyinin nemlenmesini ve temizlenmesini sağlamaktır. Göz sulanması, çeşitli nedenler ile gözyaşı üretiminin artması (lakrimasyon) veya emiliminin azalması (epifora) sonucunda gözyaşının göz yüzeyinden taşarak dışarı akmasıdır.

Gözyaşımız esas olarak gözümüzün üst dış kısmında bulunan gözyaşı bezinden üretilir, buradan gözümüzün iç kısmına doğru ilerler. Gözümüzü her açıp kapama sırasında oluşan negatif basınç sayesinde üst ve alt kapaklarda birer adet bulunan punktum ve kanaliküller yoluyla gözyaşı kesesine geçer. Buradan lakrimal pompa fonksiyonu ile gözyaşının burun içine akması sağlanır ve burun içine geçen gözyaşı burun mukozası tarafından emilir.

Bazı göz hastalıklarının sebep olduğu gözyaşının refleks olarak gözyaşı bezinden fazla salgılanması (lakrimasyon), veya punktumlardan başlayıp burun içerisine kadar olan gözyaşı kanalındaki daralma ve tıkanıklıklar, gözyaşımızın gözümüzde göllenmesine ve hatta kapaklardan taşarak yanağımızdan aşağı akmasına neden olur.

Göz sulanması nedenleri nelerdir?

Göz sulanması nedenleri çok çeşitlidir. Daha önceden de bahsedildiği gibi öncelikle nedenleri fazla yaşarma ve tahliyenin azalması olarak iki ana başlıkta değerlendirmeliyiz. Emosyonel stres, ağlamak, gülmek veya esnemek gözlerde aşırı yaşarmaya neden olabilir. Ancak bu durum kısa süreli ve geçicidir. Böyle bir durum olmaksızın sürekli veya ara ara göz sulanması gelişiyorsa altta yatan neden araştırılmalıdır.

Bebeklikte göz sulanması başlıca nedeni doğuştan gözyaşı kanalının tıkalı olmasıdır. Doğduğumuzda gözyaşı kanallarımız tıkalıdır ve normalde günler içinde açılırlar. Ancak bazı bebeklerde bu açılma gecikebilir.

Gözyaşı kanalı tıkalı olan bebeklerin %90’ından fazlasında kanal ilk bir yaş içerisinde kendiliğinden açılır. Bu dönemde sulanması olan bebeklere masaj yapılması önerilir ki kanalın açılması daha hızlı gerçekleşsin. Ancak çok azında kanallar kendiliğinden açılamaz ve bebeklere sondalama işlemi adı verilen tel ile kendi kanallarının açılması işlemi yapılır.

Erişkin dönemde ise göz sulanmasının en sık nedeni allerji veya kuru göz hastalığına bağlı olarak gelişen irritasyon sonucunda oluşan fazla yaşarmadır. Ancak ileri yaşlı kadın bireylerde kanal tıkanıklığı da göz sulanmasının sık karşılaşılan başka bir nedenidir.

İrritasyona bağlı aşırı lakrimasyon sonucu oluşan sulanma genel olarak damla ve merhemlerle tedavi edilir. Ancak gözyaşı kanalı tıkanıklığı gelişmiş hastalarda tedavi esas olarak cerrahidir.

 • Gözyaşı kanalının tıkanması/enfeksiyonu
 • Allerjik konjonktivitler
 • Kuru göz hastalığı
 • Viral konjonktivitler
 • Göze yabancı cisim kaçması
 • Gözün saydam tabakası (kornea) ile ilgili muhtelif hastalıklar
 • Göz kapağında dışa dönme (ektropiyon)
 • Göz kapağında içe dönme (entropiyon)
 • Kirpik dibi iltihabı (blefarit)
 • Bilgisayar, telefon, tablet gibi ekran kullanımı
 • Rüzgar, güneş, parlak ışık gibi çevresel nedenler
 • Soğuk algınlığı, nezle veya allerjik rinit

Göz sulanması belirtileri nelerdir?

Göz sulanmasının kendi başına neden olduğu belirtiler olduğu gibi, altta yatan hastalıklara da bağlı belirtiler görülebilir. Gözlerde ağlamış gibi devamlı ıslak görünüm, kirpiklerde yapışma, gözyaşının sıklıkla yanaklara akması ve gözyaşının göz etrafında birikimi veya yanağa akan gözyaşının devamlı peçete ile silinmesi sonucunda oluşan göz çevresinde tahriş görülebilir.

Ayrıca altta yatan nedene bağlı belirtiler (kaşıntı, kızarıklık, çapaklanma vs.) de bunlara eşlik edebilir. Özellikle kuru göz hastalığı olan hastalarda yanma, batma ve kuruluk semptomlarının yanında oluşan refleks sulanma da paradoksik olarak gözyaşının dışarı akmasına neden olabilir.

Bazı hastalarda ise gözyaşı kanalı tıkanıklığı sonucunda gözyaşı kesesi içerisinde biriken sıvı enfekte olur ve dakriyosistit denilen enfeksiyon izlenebilir. Bu enfeksiyon varlığında göz etrafında şişlik, kızarıklık ve ciddi ağrı meydana gelir. Akut dakriyosistit genel olarak acil ilaç tedavisi hatta acil ameliyat gerektiren bir hastalıktır.

Ancak uzun süredir tıkanıklığı olan hastalarda sadece ara sıra olan şişlik ile gözlerin sürekli çapaklanması ve sulanması izlenebilir. Bu tip kronik dakriyosistiti olan hastaların tedavisi sadece cerrahidir.

Göz sulanması teşhisi nasıl konulur?

Göz sulanması teşhisi göz doktoru tarafından ayrıntılı muayene ile konulur. Öncelikle sulanmanın fazla üretimden mi (lakrimasyon) yoksa tahliyenin azalmasından mı (epifora) olduğunu çok net anlamak gerekir.

Fizik muayeneyi takiben altta yatan nedene yönelik testler planlanabilir. Gözyaşı drenaj sisteminin steril salin solüsyon ile irrigasyonu (lavaj), dakriyosistografi ve dakriyosintigrafi, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG), kuru göz testleri ve kapak fonksiyonlarına yönelik testler yapılabilir.

Tüm bu muayene ve testlerin sonucunda konulacak tanıya yönelik tedavi planlamaları yapılır. Aşırı sulanmanın tedavisi genellikle ilaçlar ile yapılabilirken, kanal darlığı veya tıkanıklığının tedavisi genel olarak cerrahi ile yapılabilir.

 

Gözyaşı kanalı tıkanıklığı neden olur?

Gözyaşı kanalı tıkanıklığı doğuştan görülebildiği gibi sonradan da gelişebilir. Doğuştan gözyaşı kanalı tıkanıklığı, kanalların anne karnında gelişmemesi veya kanal açıklığını örten zarların tamamen açılmaması nedeniyle görülebilir.

Erişkin dönemde ise, değişik seviyelerde (alt ve üst punktumlar, alt ve üst kanaliküller, kese girişindeki ortak kanalikül, gözyaşı kesesi ve kanalı) tıkanıklıklar izlenebilir. İleri yaşlı kadın bireylerde hormonal değişiklikleri takiben idiyopatik olarak tıkanıklık gelişebileceği gibi, enfeksiyon veya sistemik – romatizmal hastalıklar nedeniyle de kanallar tıkanabilir.

Bebeklerde ve çocuklarda gözyaşı kanal tıkanıklığı tedavisi nasıl uygulanır?

Gözyaşı kanalı tıkanıklığı yaşamın ilk 12 ayında girişimsel olmayan tedaviler ile yönetilmektedir. Öncelikle gözyaşı kesesine masaj yapılması ve çapaklanma gelişmesi halinde topikal antibiyotikli damlaların kullanımı önerilir. Bu yaş grubunda gözyaşı kanal tıkanıklığı %90 sıklıkla cerrahi müdahaleye gerek olmaksızın, kendiliğinden açılır.

Ani gelişen gözyaşı kesesi enfeksiyonu, orbita enfeksiyonu varlığında veya gözyaşı kanal tıkanıklığı ilk 1 yaş içinde kendiliğinden düzelmeyen çocuklarda girişimsel tedaviler planlanmalıdır.

Öncelikle genel anestezi altında sondalama (probing) işlemi uygulanır. Probing işleminin 2 yaşını geçirmeden yapılması başarı oranını arttırmaktadır. Bu tedavinin başarısız olduğu durumlarda ise ileri tedavi yöntemlerine (silikon entübasyon, eksternal veya endoskopik dakriyosistorinostomi gibi) başvurulabilir.

Kuru göz hastalığında göz neden yaşarır?

Göz yüzeyinde rahatsızlık, birikim veya harabiyete ve bunun sonucunda da irritasyona yol açan herhangi bir durum gözyaşı üretimini arttırabilir (fazla lakrimasyon). Kuru göz hastalığında, gözyaşı kalitesinde bozulma nedeniyle kornea yüzeyinde yeterli koruma sağlanamaz. Bundan dolayı da gözyaşı bezi refleks olarak daha fazla gözyaşı üretir.

İlginizi Çekebilir  Göz Kapağı Düşüklüğü (Pitozis)

Özellikle evaporatif (buharlaşma) tip ve hibrid tip kuru göz hastalığında üretilen gözyaşı yeterli miktarda ve kalitede yağ tabakası içermediğinden hızla göz yüzeyinden buharlaşır. Bunun sonucunda kornea tabakası açıkta kalarak kuruluk hissi, batma ve yanma gibi şikayetlerin oluşmasına ve sonrasında da refleks sulanamaya neden olur.

Göz yaşarmasına ne iyi gelir ve nasıl geçer?

Göz sulanmasının tedavisi altta yatan nedenin düzeltilmesi esasına dayanır. Rüzgar, parlak ışık, klimalı ortamlar, sanal ekran kullanımı ve allerjenlerin azaltılması göz sulanmasını bir miktar azaltabilir. Güneşli havalarda güneş gözlüğü kullanımı, çok karanlık ortamlarda televizyon izlememek veya ekrana bakmamak gibi alınacak bazı basit önlemler şikayetleri azaltabilir.

Ancak konjonktivit, kornea ve kapak hastalıklarında bu önlemler yetersiz kalır. Gözyaşı kanalı tıkanıklığı veya göz kapağı bozukluklarının tedavisi sıklıkla cerrahi düzeltmedir. Altta yatan nedenin ve buna yönelik yapılacak tedavinin kararı için alanında tecrübeli bir oküloplastik cerraha muayene olmanız ve tedavi seçeneklerini doktorunuzdan öğrenmeniz en doğrusu olacaktır.

Göz Sulanması Tedavisi Fiyatları 2024

Göz sulanmasının nedenleri farklılıklar göstermektedir. Sulanmanızın nedeninin tam olarak anlaşılması ve bu nedene yönelik nasıl tedavilerin yapılacağını değerlendirebilmek için ayrıntılı muayene olmanız gerekmektedir. Tedavi seçeneklerinin planlanabilmesi için sizleri kliniğimize bekliyoruz.

Göz Sulanması Tedavisi Fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere ulaşabilirsiniz.

Göz Sulanması Neden Olur?

Göz sulanması, gözyaşı kanallarındaki tıkanıklık veya göz yüzeyindeki , göz sulanması tahriş gibi birçok farklı nedenden kaynaklanabilir. Göz sulanması, gözlerin koruyucu bir mekanizmasıdır ve gözleri nemli ve temiz tutmaya yardımcı olur.

Bazı olası nedenler şunlardır:

Göz enfeksiyonları: Göz enfeksiyonları, gözlerde tahrişe neden olabilir ve gözyaşı kanallarında tıkanıklığa yol açabilir. Bu durumda gözyaşı akışı engellenir ve gözler sulanır.

Alerjik reaksiyonlar: Alerjik reaksiyonlar, gözlerde kaşıntı, tahriş ve sulanmaya neden olabilir.

Göz yüzeyindeki tahrişler: Göz yüzeyindeki tahrişler, kirpiklerin göze batması, rüzgarın etkisi, toz, polen, duman ve klorlu havuz suyu gibi irritanlardan kaynaklanabilir.

Göz kuruluğu: Göz kuruluğu, gözyaşının yeterli bir şekilde üretilememesi veya göz yüzeyine tam olarak yayılamaması durumunda meydana gelir. Bu durumda gözler sulanabilir.

Göz kapağı anormallikleri: Göz kapağı anormallikleri, göz kapaklarının yapısındaki bir bozukluktan kaynaklanabilir. Bu durumda gözlerde tahriş ve sulanma meydana gelebilir.

Göz tansiyonu: Göz tansiyonu, gözlerdeki kan damarlarının genişlemesi ve sıvı birikimi nedeniyle gözlerde sulanmaya neden olabilir.

Sinüs enfeksiyonları: Sinüs enfeksiyonları, burun ve göz arasındaki sinüs boşluğunun enfeksiyonu nedeniyle gözlerde sulanmaya neden olabilir.

Göz sulanması, genellikle ciddi bir durum değildir. Ancak, sürekli bir sorun haline gelirse veya başka semptomlarla birlikte ortaya çıkarsa, bir göz doktoruna danışmak önemlidir. Göz doktoru, göz sulanmasının nedenine göre uygun tedavi yöntemlerini belirleyebilir.

Göz sulanması tedavisi nasıl yapılır?

Göz sulanması, gözyaşı kanallarındaki tıkanıklık veya göz yüzeyindeki tahriş gibi birçok farklı nedenden kaynaklanabilir. Göz sulanması, genellikle ciddi bir sağlık sorunu olmamakla birlikte, göz sulanması  bazen altta yatan bir ciddi rahatsızlığı işaret edebilir. Bu nedenle, göz sulanması kronik hale gelirse veya diğer semptomlarla birlikte ortaya çıkarsa, bir göz doktoruna danışmak önemlidir.

Göz doktorunuz, göz sulanması nedenine bağlı olarak uygun tedavi yöntemlerini belirleyebilir. Bazı tedavi yöntemleri şunlardır:

Göz damlaları: Göz doktorunuz, gözlerinizdeki sulanmayı azaltmak ve gözlerinizi nemlendirmek için göz damlaları reçete edebilir. Bu damlalar, göz yüzeyindeki kuruluğu azaltarak göz sulanması sorununu gidermeye yardımcı olabilir.

Göz kapağı cerrahisi: Göz kapaklarının doğru şekilde kapanmaması nedeniyle oluşan göz sulanması sorunlarında, cerrahi müdahale gerekli olabilir. Cerrahi müdahale, göz kapaklarının doğru şekilde kapanmasını sağlamak için yapılan bir prosedürdür.

Gözyaşı kanalı ameliyatı: Gözyaşı kanallarındaki tıkanıklıklar nedeniyle oluşan göz sulanması sorunlarında, gözyaşı kanalı ameliyatı gerekli olabilir. Bu ameliyat, gözyaşı kanallarının açılmasını veya yeniden yapılandırılmasını amaçlar.

Alerji ilaçları: Alerjik reaksiyonlardan kaynaklanan göz sulanması sorunlarında, antihistaminik ilaçlar ve burun spreyleri gibi alerji ilaçları kullanılabilir. Bu ilaçlar, , göz sulanması  alerjik semptomları azaltarak göz sulanması sorununu gidermeye yardımcı olabilir.

Botulinum toksin enjeksiyonu: Bazı durumlarda, göz kapaklarının kaslarındaki anormallikler nedeniyle oluşan göz sulanması sorunlarında, Botulinum toksin enjeksiyonları kullanılabilir. Botulinum toksin, kasları geçici olarak felç ederek göz kapaklarının doğru şekilde kapanmasını sağlayabilir.

Tedavi edilmesi gereken altta yatan sağlık sorunları: Göz sulanması, bazen diğer sağlık sorunlarından kaynaklanır. Örneğin, sinüs enfeksiyonları veya tiroit bozuklukları gibi rahatsızlıklar, göz sulanması sorunlarına neden olabilir.

Göz Sulanması Nasıl Tedavi Edilir?

Göz sulanması, gözyaşı üretimindeki artış veya gözyaşı drenajının engellenmesi sonucu oluşan bir rahatsızlıktır. Göz sulanması, gözlerin nemlendirilmesi ve korunması için önemli olan gözyaşlarının üretimi ve drenajı sırasında meydana gelen bir dengesizlikten kaynaklanabilir. Bu dengesizlik, birçok farklı nedenden kaynaklanabilir.

Göz sulanması, genellikle ciddi bir sağlık sorunu olmamakla birlikte, bazen altta yatan bir ciddi rahatsızlığı işaret edebilir. Bu nedenle, göz sulanması kronik hale gelirse veya diğer semptomlarla birlikte ortaya çıkarsa, bir göz doktoruna danışmak önemlidir.

Göz doktorunuz, göz sulanması nedenine bağlı olarak uygun tedavi yöntemlerini belirleyebilir. Bazı tedavi yöntemleri şunlardır:

Göz damlaları: Göz doktorunuz, gözlerinizdeki sulanmayı azaltmak ve gözlerinizi nemlendirmek için göz damlaları reçete edebilir. Bu damlalar, göz yüzeyindeki kuruluğu azaltarak göz sulanması sorununu gidermeye yardımcı olabilir.

Göz kapağı cerrahisi: Göz kapaklarının doğru şekilde kapanmaması nedeniyle oluşan göz sulanması sorunlarında, cerrahi müdahale gerekli olabilir. Cerrahi müdahale, göz kapaklarının doğru şekilde kapanmasını sağlamak için yapılan bir prosedürdür.

Gözyaşı kanalı ameliyatı: Gözyaşı kanallarındaki tıkanıklıklar nedeniyle oluşan göz sulanması sorunlarında, gözyaşı kanalı ameliyatı gerekli olabilir. Bu ameliyat, gözyaşı kanallarının açılmasını veya yeniden yapılandırılmasını amaçlar.

Alerji ilaçları: Alerjik reaksiyonlardan kaynaklanan göz sulanması sorunlarında, antihistaminik ilaçlar ve burun spreyleri gibi alerji ilaçları kullanılabilir. Bu ilaçlar, alerjik semptomları azaltarak göz sulanması sorununu gidermeye yardımcı olabilir.

İlginizi Çekebilir  Enükleasyon Evisserasyon

Botulinum toksin enjeksiyonu: Bazı durumlarda, göz kapaklarının kaslarındaki anormallikler nedeniyle oluşan göz sulanması sorunlarında, Botulinum toksin enjeksiyonları kullanılabilir. Botulinum toksin, kasları geçici olarak felç ederek göz kapaklarının doğru şekilde kapanmasını sağlayabilir.

Göz sulanmasına ne iyi gelir, nasıl geçer?

Göz sulanması, birçok farklı nedenden kaynaklanabilir ve nedenine bağlı olarak farklı tedavi yöntemleri uygulanabilir. Ancak, göz sulanması hafif veya geçici göz sulanması durumlarında evde uygulanabilecek bazı yöntemler de mevcuttur.

Gözlerinizi nemlendirin: Gözlerinizdeki sulanma, gözlerinizi nemlendirmekle azaltılabilir. Bu nedenle, göz damlaları veya nemlendirici göz kremi kullanmanız önerilir. Göz damlalarını kullanmadan önce, göz doktorunuzun önerdiği damlayı kullanmanız ve dozaj talimatlarını takip etmeniz önemlidir.

Göz kapaklarına sıcak kompres uygulayın: Göz kapaklarına sıcak bir bez veya ılık bir kompres uygulamak, gözlerinizdeki sulanma sorununu azaltabilir. Bu uygulama, gözyaşı bezlerinizin daha iyi çalışmasını sağlayarak gözlerinizi nemlendirebilir.

Alerji veya enfeksiyon tedavisi: Göz sulanması, alerjik reaksiyonlardan veya göz enfeksiyonlarından kaynaklanıyorsa, alerji veya enfeksiyon tedavisi uygulanması gerekebilir. Bu durumlarda, bir doktora danışarak uygun tedavi yöntemi belirlenmelidir.

Göz egzersizleri yapın: Göz kaslarınızı güçlendirmek ve gözlerinizin daha iyi çalışmasını sağlamak için göz egzersizleri yapabilirsiniz. Bu egzersizler, gözlerinizi rahatlatarak göz sulanması sorununu azaltabilir. Örneğin, bir elinizi açık bir şekilde uzatın ve başparmağınızı yavaşça gözünüze doğru getirin, sonra başparmağı yavaşça geri çekin. Bu hareketi her göz için 10 kez tekrarlayın.

Stresi azaltın: Stres, gözlerdeki sulanmaya neden olabilir. Bu nedenle, stresi azaltmak için yoga, meditasyon gibi yöntemleri deneyebilirsiniz. Ayrıca, yeterli uyku ve düzenli egzersiz yapmak da stresi azaltmaya yardımcı olabilir.

Ancak, göz sulanması kronik hale gelirse veya diğer semptomlarla birlikte ortaya çıkarsa, bir göz doktoruna danışmak önemlidir. Göz doktorunuz, göz sulanması nedenine bağlı olarak uygun tedavi yöntemlerini belirleyebilir ve size daha fazla yardımcı olabilir.

Göz Sulanması Tedavisi Nasıl Yapılır?

Göz sulanması tedavisi, altta yatan nedenlere bağlı olarak farklı yöntemler uygulanabilir. Bu nedenle, göz sulanması şikayeti olan kişilerin öncelikle bir göz doktoruna başvurması önerilir. Göz doktoru, , göz sulanması   gözlerinizi muayene ederek göz sulanması nedenini belirleyecek ve uygun tedavi yöntemlerini önerecektir.

Göz Damlaları: Göz doktoru, gözlerinizi nemlendirmek ve göz sulanması sorununu gidermek için göz damlaları reçete edebilir. Bu damlalar, gözyaşı bezlerinin işlevini arttırmak veya gözyaşının dışa akışını azaltarak göz sulanması sorununu çözebilir. Göz damlalarının dozu, uygulama sıklığı ve kullanım süresi, göz doktorunuzun önerilerine göre belirlenir.

Antibiyotik İlaçlar: Bakteriyel enfeksiyonlar, göz sulanması sorununa neden olabilir. Bu durumda, doktorunuz size uygun bir antibiyotik tedavisi reçete edebilir. Antibiyotikler, enfeksiyonun seyrini durdurarak göz sulanmasını azaltabilir.

Gözyaşı Kanalı Tıkanıklığı: Gözyaşı kanallarındaki tıkanıklıklar, göz sulanması sorununa neden olabilir. Bu durumda, gözyaşı kanallarını açmak veya yeniden yapılandırmak için bir ameliyat gerekebilir. Gözyaşı kanalları, balon kateter veya stent yöntemleri ile açılabilir veya yeniden yapılandırılabilir.

Göz Kapakları: Göz kapaklarının şekli veya pozisyonu, göz sulanması sorununa neden olabilir. Bu durumda, göz kapaklarının cerrahi olarak düzeltilmesi gerekebilir. Göz kapakları cerrahisi, göz kapaklarının şeklini, boyutunu veya pozisyonunu değiştirerek gözlerin daha iyi kapanmasını sağlayabilir.

Tıbbi Alerji Tedavisi: Göz sulanması, alerjik reaksiyonlardan kaynaklanıyorsa, doktorunuz size antihistaminik ilaçlar veya burun spreyleri gibi alerji ilaçları önerebilir. Bu ilaçlar, alerjik reaksiyonu kontrol altına alarak göz sulanmasını azaltabilir.

Botulinum Toksin: Göz kapaklarının kaslarında anormallikler nedeniyle oluşan göz sulanması sorunlarında, Botulinum toksin enjeksiyonları kullanılabilir. Botulinum toksin, kasları geçici olarak felç ederek göz kapaklarının doğru şekilde kapanmasını sağlayabilir.

Göz Sulanması ve Anatomik Yaklaşım

Göz sulanması, anatomik nedenlerden kaynaklanabileceği gibi, bazen sistemik hastalıkların da bir belirtisi olabilir. Bu nedenle, , göz sulanması   göz doktorları, göz sulanması şikayeti olan hastaları değerlendirirken genellikle sistemik hastalıkları da göz önünde bulundururlar.

Gözyaşı Üretimi: Gözlerin sulanmasının bir nedeni, gözyaşı üretiminin artması olabilir. Gözyaşı, gözyaşı bezleri tarafından üretilir ve gözün yüzeyindeki mukoza zarını nemlendirir. Gözyaşı bezleri birçok faktöre bağlı olarak uyarılabilir, bunlar arasında duygusal stres, alerjik reaksiyonlar, enfeksiyonlar ve kontakt lens kullanımı sayılabilir. Ayrıca, yaşlanma süreciyle birlikte gözyaşı üretimi azalabilir. Gözyaşı üretiminin artması durumunda, göz doktoru, göz damlaları gibi tedavilerle gözyaşı üretimini kontrol altına almaya çalışabilir.

Gözyaşı Drenaj Sistemi: Gözyaşı, gözün iç köşesindeki gözyaşı noktasından akar ve buradan burun boşluğuna dökülür. Gözyaşı drenaj sistemi, gözyaşı noktaları, gözyaşı kanalları, gözyaşı keseleri ve nazolakrimal kanal dahil olmak üzere birçok bileşenden oluşur. Gözyaşı drenaj sistemi tıkalı olduğunda, gözyaşı birikir ve göz sulanması oluşur. Gözyaşı drenaj sistemi tıkanıklığı, genellikle cerrahi müdahale gerektiren bir durumdur. Bu nedenle, göz doktoru, gözyaşı drenaj sistemi tıkanıklığına neden olan faktörleri belirleyerek uygun tedavi yöntemlerini önerebilir.

Gözyaşı Kalitesi: Gözyaşı kalitesi, gözyaşı bileşenlerinin dengesinin bozulması sonucu düşebilir. Gözyaşı, su, tuzlar, yağlar, proteinler ve antikorlar gibi bileşenler içerir. Gözyaşı kalitesi düşük olduğunda, gözyaşı filmi göz yüzeyini düzgün bir şekilde kaplayamaz ve gözlerde kuruluk ve sulanma hissi oluşur. Göz doktoru, göz damlaları, nemlendiriciler ve diğer tedavilerle gözyaşı kalitesini arttırmaya çalışabilir.

Sistemik Hastalıklar: Bazı sistemik hastalıklar, gözyaşı bezlerini etkileyerek göz sulanmasına neden olabilir.

Göz Sulanmasının Kanal Tıkanıklığına Bağlı Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Göz sulanması, gözyaşı drenaj sistemi tıkanıklığına bağlı olabilir. Bu durum, gözyaşı birikimine ve göz sulanması şikayetine neden olur. Gözyaşı kanallarının tıkalı olduğu durumlarda, göz doktoru, gözyaşı kanallarını açmak veya yeniden yapılandırmak için farklı tedavi yöntemleri önerebilir.

Gözyaşı Noktası Muayenesi: Gözyaşı drenaj sisteminin ilk aşaması, gözyaşı noktalarının muayenesidir. Gözyaşı, gözün iç köşesindeki gözyaşı noktalarından burun boşluğuna dökülür. Gözyaşı noktalarındaki daralmalar veya tıkanıklıklar, gözyaşı drenajının engellenmesine neden olabilir. Göz doktoru, gözyaşı noktalarını muayene ederek bu tıkanıklıkları belirleyebilir.

İlginizi Çekebilir  Tiroid Oftalmopati

Gözyaşı Kanalı Sondajı: Gözyaşı kanalı sondajı, gözyaşı kanallarındaki tıkanıklıkların açılması için kullanılan bir prosedürdür. Göz doktoru, özel bir alet olan kanülü gözyaşı noktasına yerleştirerek, gözyaşı kanalında tıkanıklığı çözmeye çalışır. Bu işlem sırasında, gözyaşı kanalı içine sıvı enjekte edilerek tıkanıklığın kırılması sağlanabilir.

Gözyaşı Kanalı Balon Kateterizasyonu: Gözyaşı kanalı balon kateterizasyonu, gözyaşı kanalındaki tıkanıklığın açılması için yapılan bir diğer işlemdir. Bu işlemde, göz doktoru, gözyaşı kanalının içine bir balon kateter yerleştirir. Balon kateter, kanalın içinde genişletilerek tıkanıklığın kırılmasını sağlar.

Gözyaşı Kanalı Stentleri: Gözyaşı kanalı stentleri, gözyaşı kanallarındaki tıkanıklıkların tedavisi için kullanılan bir diğer yöntemdir. Bu işlem sırasında, göz doktoru, gözyaşı kanalına bir stent yerleştirir. Stent, gözyaşı kanalının açık kalmasını sağlayarak gözyaşı drenajını düzeltir.

Gözyaşı kanalı tıkanıklığı, bazen doğal olarak çözülebilir, ancak diğer durumlarda tedavi gerektirebilir. Tedavi edilmediğinde, gözyaşı kanalı tıkanıklığı, gözde enfeksiyonlara ve iltihaplara neden olabilir. Bu nedenle, göz sulanması şikayeti olan kişilerin, mümkün olan en kısa sürede bir göz doktoruna danışması önerilir.

Göz Sulanmasında Hangi Ameliyatlar Tercih Edilir?

Göz sulanması, gözyaşı drenaj sistemi tıkanıklığına bağlı olarak oluşabilir. Gözyaşı kanallarının tıkalı olması, gözyaşı birikimine ve göz sulanması şikayetine neden olur. Bu durumun cerrahi tedavi seçenekleri arasında dakriyostorinostomi (DCR), endoskopik dakriyostorinostomi (EN-DCR) ve balon dakriyoplasti gibi yöntemler bulunur.

Dakriyostorinostomi (DCR) Ameliyatı: Bu işlem, gözyaşı kanallarındaki tıkanıklığı gidermek için en sık kullanılan cerrahi yöntemdir. DCR ameliyatı, burun ve göz arasındaki alana yapılan küçük bir kesi ile gerçekleştirilir. Ameliyat sırasında, gözyaşı kanalı açılır ve burun boşluğuna bir geçit oluşturmak için yapay bir delik açılır. Böylece, gözyaşı burun boşluğuna dökülebilir ve göz sulanması şikayeti ortadan kalkabilir.

Endoskopik Dakriyostorinostomi (EN-DCR) Ameliyatı: EN-DCR, DCR ameliyatı gibi gözyaşı kanallarındaki tıkanıklıkları gidermek için kullanılan bir diğer cerrahi yöntemdir. Bu işlem, endoskopik bir kamera kullanılarak yapılır ve küçük bir kesiden gözyaşı kanalına erişim sağlanır. Endoskopik yaklaşım, DCR ameliyatına göre daha az invazivdir ve daha hızlı bir iyileşme süreci sağlayabilir.

Balon Dakriyoplasti Ameliyatı: Balon dakriyoplasti, gözyaşı kanallarındaki tıkanıklıkları gidermek için yeni bir yöntemdir. Bu işlem, küçük bir balonun gözyaşı kanalına yerleştirilmesi ve daha sonra şişirilerek tıkanıklığın açılması ile gerçekleştirilir. Balon dakriyoplasti, daha az invaziv bir yöntem olduğundan, daha az ameliyat sonrası ağrı ve şişlikle birlikte daha hızlı iyileşme süresi sağlayabilir.

Göz sulanması nedeniyle cerrahi tedaviye başvuran hastaların, cerrahi prosedür öncesinde bir göz doktoru tarafından muayene edilmesi ve detaylı bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Bu değerlendirme sürecinde, hastanın genel sağlık durumu, gözyaşı kanalındaki tıkanıklığın derecesi ve hastanın tercihleri gibi faktörler dikkate alınır.

Gözlerin gözyaşı üretmesinin nedenleri nelerdir?

Gözyaşı, gözlerin nemli kalmasını sağlayarak gözlerin enfeksiyonlara ve hasarlara karşı korunmasına yardımcı olur. Gözyaşı, , göz sulanması   göz yüzeyindeki salgı bezleri tarafından üretilir ve gözlerin nemli kalması için sürekli olarak salınır. Gözyaşı sıvısı, üç bileşenden oluşur: yağ, su ve mukus.

Gözyaşı üretimi, birçok faktörden etkilenir. Duygusal nedenler, göz hastalıkları, hormonal değişiklikler, çevresel faktörler ve gözyaşı kanalı tıkanıklığı, gözyaşı üretiminin artmasına veya azalmasına neden olabilir.

Duygusal nedenler: Duygusal stres, mutluluk veya üzüntü gibi nedenler, gözlerin gözyaşı üretimini artırabilir. Bu nedenle, insanlar ağladığında daha fazla gözyaşı üretirler.

Göz hastalıkları: Gözlerdeki enfeksiyonlar, alerjiler veya diğer göz hastalıkları, gözyaşı üretimini artırabilir veya azaltabilir. Kuru göz sendromu, gözyaşı üretiminin azalması sonucu gözlerin nemli kalamamasına neden olur.

Hormonal değişiklikler: Hormonal değişiklikler, özellikle menopoz dönemi gibi hormonal dalgalanmalar yaşayan kadınlar, gözlerin gözyaşı üretimini artırabilir.

Çevresel faktörler: Rüzgar, toz, duman veya diğer hava kirliliği faktörleri gibi çevresel faktörler, gözlerde tahrişe neden olarak gözyaşı üretimini artırabilir.

Gözyaşı kanalı tıkanıklığı: Gözyaşı kanallarındaki tıkanıklıklar, gözyaşının gözden burun boşluğuna doğru dökülmesini engelleyebilir ve göz sulanmasına neden olabilir. Gözyaşı kanallarının tıkanması, gözyaşı üretimini artırabilir.

Gözyaşı üretiminin artması veya azalması, gözlerin sağlıklı bir şekilde nemli kalmasını etkileyebilir. Gözlerdeki aşırı gözyaşı, göz sulanması olarak adlandırılırken, gözyaşı üretiminin azalması ise kuru göz sendromuna neden olabilir. Bu durumlar gözlerde rahatsızlık, kızarıklık ve göz kuruluğuna yol açabilir. Gözyaşı üretimi ile ilgili herhangi bir sorun yaşayan kişiler, bir göz doktoruna danışarak sorunun nedenini belirlemeli ve uygun tedavi yöntemlerini uygulamalıdır.

Göz sulanması nasıl teşhis edilir?

Göz sulanması, gözyaşı kanallarında tıkanıklık veya gözyaşı üretimindeki artış gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Göz sulanmasının teşhisi, , göz sulanması   bir göz doktoru tarafından yapılan detaylı bir muayene ve değerlendirme ile konulabilir.

Göz doktorunun göz sulanması teşhisi koymak için yapabileceği testler ve yöntemler arasında şunlar yer alır:

Detaylı Hastane Geçmişi: Göz doktoru, önceki göz sorunları, alerjik reaksiyonlar, cerrahi geçmişi ve diğer önemli tıbbi geçmişleri hakkında detaylı bir anamnez alır. Hastanın yaşam tarzı ve çalışma ortamı hakkında da bilgi toplanır.

Göz Muayenesi: Göz doktoru, gözlerin genel sağlık durumunu değerlendirmek için bir dizi test yapabilir. Bu testler arasında göz içi basıncı ölçümü, gözlerin açıklığı, göz yüzeyinin incelenmesi ve göz kapaklarının değerlendirilmesi yer alır.

Gözyaşı Testleri: Göz doktoru, gözyaşı kanallarının tıkalı olup olmadığını belirlemek için bazı testler yapabilir. Gözyaşı kanallarının tıkanıklığına neden olan blokajları tespit etmek için özel bir boya kullanarak gözyaşı drenajı testi yapılabilir.

Görüntüleme Testleri: Göz doktoru, gözyaşı kanallarının görüntülenmesi için radyolojik görüntüleme testleri isteyebilir. Bunlar arasında X-ışını, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları yer alabilir.

Göz doktoru, göz sulanmasının altında yatan nedeni tespit ettikten sonra, tedavi için uygun bir plan önerir. Göz sulanması nedeniyle tedaviye başvuran hastaların, tedavi seçenekleri hakkında detaylı bilgi alarak, tedavinin avantajları, riskleri ve yan etkileri hakkında bilgilendirilmeleri gerekmektedir.