Göz Sulanması

Göz sulanması nedir?

Gözyaşının başlıca görevi göz yüzeyinin nemlenmesini ve temizlenmesini sağlamaktır. Göz sulanması, çeşitli nedenler ile gözyaşı üretiminin artması (lakrimasyon) veya emiliminin azalması (epifora) sonucunda gözyaşının göz yüzeyinden taşarak dışarı akmasıdır.

Gözyaşımız esas olarak gözümüzün üst dış kısmında bulunan gözyaşı bezinden üretilir, buradan gözümüzün iç kısmına doğru ilerler. Gözümüzü her açıp kapama sırasında oluşan negatif basınç sayesinde üst ve alt kapaklarda birer adet bulunan punktum ve kanaliküller yoluyla gözyaşı kesesine geçer. Buradan lakrimal pompa fonksiyonu ile gözyaşının burun içine akması sağlanır ve burun içine geçen gözyaşı burun mukozası tarafından emilir.

Bazı göz hastalıklarının sebep olduğu gözyaşının refleks olarak gözyaşı bezinden fazla salgılanması (lakrimasyon), veya punktumlardan başlayıp burun içerisine kadar olan gözyaşı kanalındaki daralma ve tıkanıklıklar, gözyaşımızın gözümüzde göllenmesine ve hatta kapaklardan taşarak yanağımızdan aşağı akmasına neden olur.

Göz sulanması belirtileri nelerdir?

Göz sulanmasının kendi başına neden olduğu belirtiler olduğu gibi, altta yatan hastalıklara da bağlı belirtiler görülebilir. Gözlerde ağlamış gibi devamlı ıslak görünüm, kirpiklerde yapışma, gözyaşının sıklıkla yanaklara akması ve gözyaşının göz etrafında birikimi veya yanağa akan gözyaşının devamlı peçete ile silinmesi sonucunda oluşan göz çevresinde tahriş görülebilir.

Ayrıca altta yatan nedene bağlı belirtiler (kaşıntı, kızarıklık, çapaklanma vs.) de bunlara eşlik edebilir. Özellikle kuru göz hastalığı olan hastalarda yanma, batma ve kuruluk semptomlarının yanında oluşan refleks sulanma da paradoksik olarak gözyaşının dışarı akmasına neden olabilir.

Bazı hastalarda ise gözyaşı kanalı tıkanıklığı sonucunda gözyaşı kesesi içerisinde biriken sıvı enfekte olur ve dakriyosistit denilen enfeksiyon izlenebilir. Bu enfeksiyon varlığında göz etrafında şişlik, kızarıklık ve ciddi ağrı meydana gelir. Akut dakriyosistit genel olarak acil ilaç tedavisi hatta acil ameliyat gerektiren bir hastalıktır.

Ancak uzun süredir tıkanıklığı olan hastalarda sadece ara sıra olan şişlik ile gözlerin sürekli çapaklanması ve sulanması izlenebilir. Bu tip kronik dakriyosistiti olan hastaların tedavisi sadece cerrahidir.

Göz sulanması teşhisi nasıl konulur?

Göz sulanması teşhisi göz doktoru tarafından ayrıntılı muayene ile konulur. Öncelikle sulanmanın fazla üretimden mi (lakrimasyon) yoksa tahliyenin azalmasından mı (epifora) olduğunu çok net anlamak gerekir.

Fizik muayeneyi takiben altta yatan nedene yönelik testler planlanabilir. Gözyaşı drenaj sisteminin steril salin solüsyon ile irrigasyonu (lavaj), dakriyosistografi ve dakriyosintigrafi, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG), kuru göz testleri ve kapak fonksiyonlarına yönelik testler yapılabilir.

Tüm bu muayene ve testlerin sonucunda konulacak tanıya yönelik tedavi planlamaları yapılır. Aşırı sulanmanın tedavisi genellikle ilaçlar ile yapılabilirken, kanal darlığı veya tıkanıklığının tedavisi genel olarak cerrahi ile yapılabilir.

Göz sulanması nedenleri nelerdir?

Göz sulanması nedenleri çok çeşitlidir. Daha önceden de bahsedildiği gibi öncelikle nedenleri fazla yaşarma ve tahliyenin azalması olarak iki ana başlıkta değerlendirmeliyiz. Emosyonel stres, ağlamak, gülmek veya esnemek gözlerde aşırı yaşarmaya neden olabilir. Ancak bu durum kısa süreli ve geçicidir. Böyle bir durum olmaksızın sürekli veya ara ara göz sulanması gelişiyorsa altta yatan neden araştırılmalıdır.

Bebeklikte göz sulanması başlıca nedeni doğuştan gözyaşı kanalının tıkalı olmasıdır. Doğduğumuzda gözyaşı kanallarımız tıkalıdır ve normalde günler içinde açılırlar. Ancak bazı bebeklerde bu açılma gecikebilir.

Gözyaşı kanalı tıkalı olan bebeklerin %90’ından fazlasında kanal ilk bir yaş içerisinde kendiliğinden açılır. Bu dönemde sulanması olan bebeklere masaj yapılması önerilir ki kanalın açılması daha hızlı gerçekleşsin. Ancak çok azında kanallar kendiliğinden açılamaz ve bebeklere sondalama işlemi adı verilen tel ile kendi kanallarının açılması işlemi yapılır.

Erişkin dönemde ise göz sulanmasının en sık nedeni allerji veya kuru göz hastalığına bağlı olarak gelişen irritasyon sonucunda oluşan fazla yaşarmadır. Ancak ileri yaşlı kadın bireylerde kanal tıkanıklığı da göz sulanmasının sık karşılaşılan başka bir nedenidir.

İrritasyona bağlı aşırı lakrimasyon sonucu oluşan sulanma genel olarak damla ve merhemlerle tedavi edilir. Ancak gözyaşı kanalı tıkanıklığı gelişmiş hastalarda tedavi esas olarak cerrahidir.

 • Gözyaşı kanalının tıkanması/enfeksiyonu
 • Allerjik konjonktivitler
 • Kuru göz hastalığı
 • Viral konjonktivitler
 • Göze yabancı cisim kaçması
 • Gözün saydam tabakası (kornea) ile ilgili muhtelif hastalıklar
 • Göz kapağında dışa dönme (ektropiyon)
 • Göz kapağında içe dönme (entropiyon)
 • Kirpik dibi iltihabı (blefarit)
 • Bilgisayar, telefon, tablet gibi ekran kullanımı
 • Rüzgar, güneş, parlak ışık gibi çevresel nedenler
 • Soğuk algınlığı, nezle veya allerjik rinit

Gözyaşı kanalı tıkanıklığı neden olur?

Gözyaşı kanalı tıkanıklığı doğuştan görülebildiği gibi sonradan da gelişebilir. Doğuştan gözyaşı kanalı tıkanıklığı, kanalların anne karnında gelişmemesi veya kanal açıklığını örten zarların tamamen açılmaması nedeniyle görülebilir.

Erişkin dönemde ise, değişik seviyelerde (alt ve üst punktumlar, alt ve üst kanaliküller, kese girişindeki ortak kanalikül, gözyaşı kesesi ve kanalı) tıkanıklıklar izlenebilir. İleri yaşlı kadın bireylerde hormonal değişiklikleri takiben idiyopatik olarak tıkanıklık gelişebileceği gibi, enfeksiyon veya sistemik – romatizmal hastalıklar nedeniyle de kanallar tıkanabilir.

Bebeklerde ve çocuklarda gözyaşı kanal tıkanıklığı tedavisi nasıl uygulanır?

Gözyaşı kanalı tıkanıklığı yaşamın ilk 12 ayında girişimsel olmayan tedaviler ile yönetilmektedir. Öncelikle gözyaşı kesesine masaj yapılması ve çapaklanma gelişmesi halinde topikal antibiyotikli damlaların kullanımı önerilir. Bu yaş grubunda gözyaşı kanal tıkanıklığı %90 sıklıkla cerrahi müdahaleye gerek olmaksızın, kendiliğinden açılır.

Ani gelişen gözyaşı kesesi enfeksiyonu, orbita enfeksiyonu varlığında veya gözyaşı kanal tıkanıklığı ilk 1 yaş içinde kendiliğinden düzelmeyen çocuklarda girişimsel tedaviler planlanmalıdır.

Öncelikle genel anestezi altında sondalama (probing) işlemi uygulanır. Probing işleminin 2 yaşını geçirmeden yapılması başarı oranını arttırmaktadır. Bu tedavinin başarısız olduğu durumlarda ise ileri tedavi yöntemlerine (silikon entübasyon, eksternal veya endoskopik dakriyosistorinostomi gibi) başvurulabilir.

Kuru göz hastalığında göz neden yaşarır?

Göz yüzeyinde rahatsızlık, birikim veya harabiyete ve bunun sonucunda da irritasyona yol açan herhangi bir durum gözyaşı üretimini arttırabilir (fazla lakrimasyon). Kuru göz hastalığında, gözyaşı kalitesinde bozulma nedeniyle kornea yüzeyinde yeterli koruma sağlanamaz. Bundan dolayı da gözyaşı bezi refleks olarak daha fazla gözyaşı üretir.

Özellikle evaporatif (buharlaşma) tip ve hibrid tip kuru göz hastalığında üretilen gözyaşı yeterli miktarda ve kalitede yağ tabakası içermediğinden hızla göz yüzeyinden buharlaşır. Bunun sonucunda kornea tabakası açıkta kalarak kuruluk hissi, batma ve yanma gibi şikayetlerin oluşmasına ve sonrasında da refleks sulanamaya neden olur.

Göz yaşarmasına ne iyi gelir ve nasıl geçer?

Göz sulanmasının tedavisi altta yatan nedenin düzeltilmesi esasına dayanır. Rüzgar, parlak ışık, klimalı ortamlar, sanal ekran kullanımı ve allerjenlerin azaltılması göz sulanmasını bir miktar azaltabilir. Güneşli havalarda güneş gözlüğü kullanımı, çok karanlık ortamlarda televizyon izlememek veya ekrana bakmamak gibi alınacak bazı basit önlemler şikayetleri azaltabilir.

Ancak konjonktivit, kornea ve kapak hastalıklarında bu önlemler yetersiz kalır. Gözyaşı kanalı tıkanıklığı veya göz kapağı bozukluklarının tedavisi sıklıkla cerrahi düzeltmedir. Altta yatan nedenin ve buna yönelik yapılacak tedavinin kararı için alanında tecrübeli bir oküloplastik cerraha muayene olmanız ve tedavi seçeneklerini doktorunuzdan öğrenmeniz en doğrusu olacaktır.

Göz Sulanması Tedavisi Fiyatları 2023

Göz sulanmasının nedenleri farklılıklar göstermektedir. Sulanmanızın nedeninin tam olarak anlaşılması ve bu nedene yönelik nasıl tedavilerin yapılacağını değerlendirebilmek için ayrıntılı muayene olmanız gerekmektedir. Tedavi seçeneklerinin planlanabilmesi için sizleri kliniğimize bekliyoruz.

Göz Sulanması Tedavisi Fiyatları 2023 hakkında bilgi almak için bizlere ulaşabilirsiniz.