Göz Kapağı Düşüklüğü (Ptozis)

Göz Kapağı Düşüklüğü (Ptozis) nedir?

Ptozis, göz kapak seviyesinin olması gerektiği yükseklikten daha aşağıda olması durumudur. Bu durum sıklıkla tek taraflı olup çift taraflı da izlenebilir. Çift taraflı kapak düşüklükleri geç dönemde fark edilseler de, tek taraflı olanlar minimal düzeyde bile olsa yarattıkları asimetriden dolayı erken dönemde farkedilirler.

Göz kapağı düşüklüğü çeşitleri nelerdir?

Öncelikle konjenital (doğuştan) ve edinsel (kazanılmış)  göz kapağı düşüklüğü olarak ikiye ayrılır. Edinsel pitozis ise, miyojenik (kas kaynaklı), aponörotik (kas bağlanma noktasındaki ayrılma kaynaklı), nörojenik (kası inerve eden sinir kaynaklı), mekanik (tümör veya cilt fazlalığı gibi kapakta ağırlığa neden olan kitle kaynaklı) ve travmatik (kasın veya etraf dokuların zarar görmesi kaynaklı) olarak alt guruplara ayrılır.

Ptozisin tedavisi için öncelikle hastalığın neden kaynaklandığının iyi anlaşılması ve ona göre tedavi planının oluşturulması gereklidir.

Göz kapağı düşüklüğü neden olur? sebepleri nelerdir? Neden kaynaklanır?

Konjenital pitozis, genetik bazı sendromlarla birlikte görülebildiği gibi en sık olarak idiyopatik olarak nedeni bilinmeden oluşmaktadır. Herhangi bir sendroma eşlik etmeyen, sadece göz kapağı düşüklüğü bulunan bebeklerde, levator palpebra kasının gelişimsel bozukluğu mevcuttur.

Göz kapağını kaldıran bu kasın kasılmasındaki yetersizlikten dolayı göz kapağı yeterince kaldırılamaz ve ptozis gelişir. Bu hastaların kası aynı zamanda yeteri kadar gevşeyemez ve aşağı bakışta da kapak aşağı inemez.

Edinsel pitozis ise çok farklı nedenlerle oluşabilir. En sık görülen aponörotik tipinde, kasın kapaktaki dokulara yapışmasını sağlayan levator aponörozu denilen tendon yapıştığı yerden ayrılır. Bunun sonucunda da kas gücünü yeteri kadar kapağa iletemez ve ptozis oluşur. Bunun nedenleri arasında; yaşlılık, uzun süre kontakt lens kullanımı, uzun süreli allerji ve göz kaşınması, geçirilmiş göz ameliyatları sayılabilir.

Miyojenik alt tipinde ise kapağı kaldıran kasın kendisinde bir hastalık gelişir ve kas gerektiği gibi çalışamaz. Bu hastalarımızda genellikle vücudun başka bölgelerindeki kaslarda veya gözün diğer kaslarında da problemler izlenir.

Diğer bir alt tipi olan nörojenik pitoziste kapağı kaldıran levator kasını inerve eden sinirde problem vardır. Myastenia gravis, 3. sinir paralizisi ve Horner sendromu nörojenik pitozis nedenleri olarak sayılabilir.

Mekanik pitoziste ise göz kapağındaki cilt fazlalığı, orbital yağ doku fıtıklaşması veya kapak tümörü gibi dokular ağırlık yaparak kapağın açılmasını belli bir oranda engeller.

Travmatik pitozis, levator kasının veya onu inerve eden 3. sinirin travma sonrası hasar görmesiyle karakterize bir durumdur. Ayrıca travma ciltteki skar nedeniyle mekanik pitozise veya aponöroz ayrılmasına neden olarak aponörotik pitozise de neden olabilir.

Pitozis göz ameliyatlarından sonra ortaya çıkabilir mi?

Göz kapağı düşüklüğü göz ameliyatlarından sonra da görülebilmektedir. Göz ameliyatları sırasında göz kapaklarının açık kalmasını sağlamak amacıyla takılan blefarosta (göz spekulumu) denilen alet nedeniyle özellikle aponöroz hasarı görebilir ve bunun sonucunda da aponörotik pitozis oluşabilir.

Göz kapağı düşüklüğünün (Ptozis) belirtileri nelerdir?

Ptozis hastalarında, göz kapağının düşüklük derecesine göre semptomlar değişebilmektedir. Konjenital ptoziste, kapak göz bebeği (pupil) seviyesinde veya daha aşağıdaysa çocuklarda görme azalması yani göz tembelliği görülebilir. Kapak seviyesi göz bebeğinden daha yukarıda olan hastalarda ise görme alanında daralma ve astigmatizma gelişme ihtimalinden dolayı göz tembelliği daha az ciddiyette olsa da yine de görülebilir.

Ayrıca bu hastaların kapakları düşük olmakla beraber aşağı bakışta levator kasının gevşeyememesinden dolayı kapak daha yukarıda kalır, hatta bazı hastalarda gece uyurken bir miktar gözün açık kalması ve bunun sonucunda da gözde kuruluk semptomları görülebilir.

Bu kapaklarda kapak kıvrımı çizgisi de silik olduğundan estetik olarak dikkat çekici bir asimetri de izlenir. Bu da çocukların özellikle okul çağında psikolojik olarak sıkıntı çekmelerine neden olabilir.

Edinsel ptoziste ise, hastalar en çok kapak düşüklüğünün yarattığı asimetrik görüntüden şikayetçi olurlar. Astigmatizma gelişiminden dolayı bulanık görme ve baş ağrısı izlenebilir. Ptozisin derecesine göre görmenin tamamen kapanması veya hastaların görmek için kendilerini zorlayarak kapakları açmaya çalışmalarından dolayı göz çevresinde ve alın bölgesinde ağrı görülebilir.

Pitozis görmeyi engeller mi?

Göz kapak seviyesi eğer ki göz bebeği (pupil) seviyesinde veya daha aşağısındaysa görme kısıtlanması izlenir. Ancak göz bebeğinin önü açık dahi olsa, kapak düşüklüğünün yarattığı astigmatizma ve görme alanı daralması hastaların görmelerini olumsuz yönde etkiler.

Göz kapağı düşüklüğü baş ağrısı yapar mı?

Ptozis yarattığı astigmatizma ve kapakları zorlu bir şekilde açmak için kullandığımız kaş bölgesindeki kaslar, göz ve baş ağrısına neden olabilir.

Pitozis genetik midir?

Genetik bazı hastalıklarda ve sendromlarda görülebildiği gibi çoğunlukla sporadik veya idiyopatik olarak ortaya çıkar.

Göz kapağı düşüklüğü kendiliğinden geçer mi? Nasıl geçer?

Kendiliğinden düzelmesi genel olarak beklenmez. Ancak bazı istisnai durumlarda, özellikle de nörolojik veya miyojenik pitozislerde, hastanın alacağı nörolojik tedaviler durumun ciddiyetini azaltabilir.

Nadir olarak da konjenital pitozisli hastalarda çok küçük yaşlardaki ptozis düzeyi zamanla bir miktar azalsa da hiçbir zaman tamamen normal bir kapak seviyesi izlenmez.

Pitozis tedavisi nasıldır? Göz kapağı düşüklüğü tedavi yöntemleri nelerdir?

Diğer birçok hastalığın tedavisinin de esasında olduğu gibi, tedavi nedene yönelik olarak planlanmalıdır. Ancak ptozisin ana tedavi yöntemi cerrahidir. Konjenital ptoziste levator kasının gücüne göre farklı cerrahiler (levator prosedürleri, frontal askılama) uygulanabilir.

Aponörotik ptoziste cerrahi olarak esas yerinden ayrılmış aponöroz eski yerine sabitlenir. Mekanik ptoziste ise, kapak düşüklüğüne sebep olan mekanik neden cerrahi olarak ortadan kaldırılır.

Nörolojik veya miyojenik ptoziste, nörolojik olarak ilaç tedavisi ile düzeltilmeye çalışılsa da sonunda cerrahi müdahale gerekebilir. Travmatik ptoziste de travma nedeniyle zarar görmüş dokular cerrahi olarak tamir edilmeye çalışılır.

Göz kapağı ameliyatı sonrası iyileşme süreci nasıldır?

Göz kapağı ameliyatlarında farklı teknikler uygulanmakla birlikte genel olarak ameliyat sonrası bakım benzerdir. Ameliyattan sonraki ilk 2 günde ameliyat bölgesine su gelmesini engellemek, göz içine ve yara yerine verilecek göz damlası ve merhemlerini düzenli aralıklarla uygulamak, özellikle ilk 1 hafta yoğun egzersizden uzak durmak, travmadan gözü korumak ameliyat sonrasındaki iyileşme sürecinde önemli unsurlardır.

Genellikle ameliyatın 1. haftasında dikişlerin alınmasından sonra da hastalar normal hayatlarına rahatlıkla dönebilmektedirler.

Lazerle Göz Kapağı Düşüklüğü Ameliyatı

Bilinenin aksine ameliyatta lazer kullanılmamaktadır. Ancak toplum arasında “lazer” olarak bilinen “radyofrekans” cihazı ile bu ameliyat gerçekleştirilebilmektedir. Bu cihaz hem vaka sırasında kanamanın çok daha az olmasını sağlamakta hem de ameliyat sonrasındaki iyileşmenin daha hızlı olmasına yardımcı olmaktadır.

Kanamanın ameliyat sırasında ve sonrasında daha az olması da, daha az şişlik, daha az morluk ve daha hızlı normal hayata dönüş anlamına gelmektedir.

Doğuştan Göz Kapağı Düşüklüğü. Bebeklerde, Çocuklarda Pitozis Tedavisi

Konjenital (doğuştan) göz kapağı düşüklük tedavisi asıl olarak cerrahi de olsa ameliyat öncesinde ve sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar erişkinlerdeki ptozise göre biraz daha farklıdır. Konjenital pitozisi olan bir hastada öncelikle o gözün görmesi kontrol edilmeli, cerrahiye kadar geçecek sürede gereklilik var ise gözlük ve kapama tedavisi uygulanmalıdır.

Cerrahi kararı alınan hastalarda ise kapak seviyesi ve levator kasının gücü göz önüne alınarak hangi cerrahi tekniğin kullanılacağına çok dikkatlice karar verilmelidir.Yapılacak işlem ister  levator prosedürü, ister frontal askılama olsun, yapılacak cerrahi sonrasında çocuklarda gözler açık kalabilmekte, gece uyurken gözlerde kuruma olabilmektedir.

Bundan dolayı konjenital pitozisli hastaların cerrahi sonrası ilaçlarını muntazam kullanmaları ve yakın takipte kalabilmeleri için ailenin çok iyi bilgilendirilmesi ve doktorunun her an ulaşılabilir olması çok önemlidir.

Göz Kapağı Düşüklüğü Ameliyatı (Ptozis) Fiyatı 2023

Göz kapağı düşüklüğü ameliyatı tek tip olmamakla birlikte hastaların pitoz dereceleri ve nedenleri de farklılık göstermektedir. Pitozis ameliyatı fiyatı için öncelikle ayrıntılı muayene olmanız gerekmektedir. Bunun için sizleri kliniğimize bekliyoruz.